Privacybeleid

Buurthopper Almere, gevestigd aan Bosgouw 269, 1354 GX te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina vertellen wij u welke gegevens wij verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen, en hoe de site hiermee uw gebruikservaring verbetert. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Buurthopper Almere. U dient zich ervan bewust te zijn dat Buurthopper Almere niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

U kunt contact met ons opnemen via de contactpagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buurthopper Almere verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (afhankelijk van het type contact).

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Buurthopper Almere of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met eventuele andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Buurthopper Almere of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met eventuele andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De gegevens die wij – waar nodig – verwerken zijn:

 • uw voor- en achternaam
 • uw adresgegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw IP adres
 • uw inloggegevens op uw systemen, en
 • gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzamelt worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Buurthopper Almere verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of u op de hoogte te houden van interessante content en acties.

Geautomatiseerde besluitvorming

Buurthopper Almere neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buurthopper Almere) tussen zit.

U kunt ons altijd vragen welke computerprogramma’s of computersystemen wij gebruiken.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Buurthopper Almere bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact met u op te nemen. Persoonsgegevens van klanten worden bewaard zolang de relatie duurt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Buurthopper Almere verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u verteld over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Nog even in het kort:

Deze site gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Deze site gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen Daarnaast plaatsen wij statistische cookies die ons helpen begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media bedrijven.

Lees hier meer over cookies en het gebruik hiervan op deze site. U vindt hier ook informatie over hoe u zich helemaal af kunt melden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buurthopper Almere en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via onze contactpagina.

Om er zeker van te zijn dat u degene bent die het verzoek tot inzage heeft gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Buurthopper Almere wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Buurthopper Almere neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Buurthopper Almere heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • beveiligingssoftware op onze PCs, zoals een virusscanner en firewall.
 • beveiligingssoftware op de website.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien in de adresbalk aan de letters ‘https’ en het hangslotje voor de naam.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of wij nog voldoen aan dit privacybeleid. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 26 september 2020.